ความเป็นมา


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญ ต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและแหล่งท่องเที่ยวดอยสุเทพ Doi Suthep The Beautiful นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศ ทรงครองศิริราชครบ 80 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการฝนดาวตก ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายนกหายากบนดอยสุเทพ ที่มุ่งแสดงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ และศูนย์ธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆปี เช่นการจัดแสดงเทศกาลดนตรีในสวน Music in The Park ซึ่งจะมีการจัดแสดงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ ลานธรรมชาติศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการแสดงดนตรีทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นเวทีสนับสนุนยุวศิลปินในเชียงใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มุ่งเน้านการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสานกับการจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ในคณะนี้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในรูปแบบ Multimrdia Museum ทางนิเวศวิทยาและด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยสุเทพ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จะมีศักยภาพส่งเสริม ทั้งในด้านการศึกษาและดร้านการเรียนรู้นอดสถานที่ และด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับสากล

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี
พ.ศ. 2533 - 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นำสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนพิเศษ
พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ จึงเป็น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
ประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย
พ.ศ. 2543
เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ หลังแรก มีพื้นที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร
พ.ศ. 2544
อาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ สร้างแล้วเสร็จและมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ
พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญและนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ในลักษณะสื่อผสมกิจกรรม


activities

กิจกรรมงาน เพลิน : Plearn : Play and Learn

ขอเชิญร่วมงาน " เพลิน : Plearn : Play&Learn " กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 -11 ก.พ. 2561 กิจกรรม LANNA CON : Games in the Garden กระบวนการเรียนรู้ผ่านความสนุก - การแข่งขันบอร์ดเกม : Board Game Tournament อาทิ Terraformings, Mars Magic the Gathering, The Settlers of Catan และ Warhammer เป็นต้น - ฝึกความคิด และภาษาจากการเล่นบอร์ดเกม - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม และความรู้เรื่องบอร์ดเกมส์ แบบเป็นกันเอง วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2561 กิจกรรมศิลปะในสวน : Art in the Garden สร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติ อาทิ การย้อมผ้า การถ่ายภาพ การวาดภาพด้วยสีน้ำ และ งานโปรสการ์ด เป็นต้น วันที่เสาร์ที่ 24 ก.พ. 2561 กิจกรรมดนตรีในสวน : Music in the Garden  ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การถ่ายภาพธรรมชาติ" และรับฟังดนตรีเพราะๆ สบายๆท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 11 ก.พ.61 " ห้องเรียนปีนต้นไม้ : Tree Climbing Lesson " จากกลุ่ม CNX Arbrist, BIG Trees, เขียวสวยหอม และ Big Tree In Town


activities

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย-เด็ก-เล่น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ศูนย์-เด็ก-เล่น ภายในงานน้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก พร้อมรับของขวัญ ของรางวัล มากมาย และเข้าชมนิทรรศการ ดอยสุเทพ  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


activities

วันเด็กแห่งชาติ 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา รองผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน กับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมจากหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณี เด็กๆได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลต่างๆมากมาย


view more

ข่าวประชาสัมพันธ์


activities

hacked

HACKED BY Echo1 - XaiSyndicate Team


activities

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ หมายเลข 053-941451และ 053-941453 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้   สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลข 053-941452 เพียงหมายเลขเดียว   ทางเรากำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ escort bodrum bodrum escort bodrum escort bayan


activities

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ขอเชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในงานน้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก พร้อมรับของขวัญ ของรางวัล มากมาย และเข้าชมนิทรรศการ ดอยสุเทพ Now, Then'n  Hope ฟรี!  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  แล้วพบกันนะคะ izmit escort kocaeli escort escort izmit


view more

cmu
cmu
cmu