ติดต่อหน่วยงาน


ติดต่อขอเข้าชมนิทรรศการและขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้ที่

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-1451-3   โทรสาร. 0-5394-1454
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.

Doi Suthep Nature Study Center , Chiang Mai University
In Honor Of His Majesty The King
239 Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
Tel. +66 53 941451-3 Fax. +66 53 941454
Monday - Friday 8.30 am -16.30 pm  

Email :  doi-suthepnature1@hotmail.com

cmu
cmu
cmu