ความเป็นมา


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญ ต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและแหล่งท่องเที่ยวดอยสุเทพ Doi Suthep The Beautiful นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศ ทรงครองศิริราชครบ 80 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการฝนดาวตก ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายนกหายากบนดอยสุเทพ ที่มุ่งแสดงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ และศูนย์ธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆปี เช่นการจัดแสดงเทศกาลดนตรีในสวน Music in The Park ซึ่งจะมีการจัดแสดงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ ลานธรรมชาติศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการแสดงดนตรีทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นเวทีสนับสนุนยุวศิลปินในเชียงใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มุ่งเน้านการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสานกับการจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ในคณะนี้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในรูปแบบ Multimrdia Museum ทางนิเวศวิทยาและด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยสุเทพ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จะมีศักยภาพส่งเสริม ทั้งในด้านการศึกษาและดร้านการเรียนรู้นอดสถานที่ และด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับสากล

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี
พ.ศ. 2533 - 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นำสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนพิเศษ
พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ จึงเป็น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
ประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย
พ.ศ. 2543
เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ หลังแรก มีพื้นที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร
พ.ศ. 2544
อาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ สร้างแล้วเสร็จและมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ
พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญและนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ในลักษณะสื่อผสมกิจกรรม


activities

กิจกรรมงาน เพลิน : Plearn : Play and Learn

ขอเชิญร่วมงาน " เพลิน : Plearn : Play&Learn " กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 -11 ก.พ. 2561 กิจกรรม LANNA CON : Games in the Garden กระบวนการเรียนรู้ผ่านความสนุก - การแข่งขันบอร์ดเกม : Board Game Tournament อาทิ Terraformings, Mars Magic the Gathering, The Settlers of Catan และ Warhammer เป็นต้น - ฝึกความคิด และภาษาจากการเล่นบอร์ดเกม - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม และความรู้เรื่องบอร์ดเกมส์ แบบเป็นกันเอง วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2561 กิจกรรมศิลปะในสวน : Art in the Garden สร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติ อาทิ การย้อมผ้า การถ่ายภาพ การวาดภาพด้วยสีน้ำ และ งานโปรสการ์ด เป็นต้น วันที่เสาร์ที่ 24 ก.พ. 2561 กิจกรรมดนตรีในสวน : Music in the Garden  ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การถ่ายภาพธรรมชาติ" และรับฟังดนตรีเพราะๆ สบายๆท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 11 ก.พ.61 " ห้องเรียนปีนต้นไม้ : Tree Climbing Lesson " จากกลุ่ม CNX Arbrist, BIG Trees, เขียวสวยหอม และ Big Tree In Town


activities

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย-เด็ก-เล่น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ศูนย์-เด็ก-เล่น ภายในงานน้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก พร้อมรับของขวัญ ของรางวัล มากมาย และเข้าชมนิทรรศการ ดอยสุเทพ  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


activities

วันเด็กแห่งชาติ 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา รองผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน กับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมจากหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณี เด็กๆได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลต่างๆมากมาย


view more

ข่าวประชาสัมพันธ์


activities

กิจกรรมงาน" เพลิน : Plearn : Play and Learn "

 ขอเชิญร่วมงาน " เพลิน : Plearn : Play&Learn "  กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 -11 ก.พ. 2561 กิจกรรม LANNA CON : Games in the Garden กระบวนการเรียนรู้ผ่านความสนุก - การแข่งขันบอร์ดเกม : Board Game Tournament อาทิ Terraformings, Mars Magic the Gathering, The Settlers of Catan และ Warhammer เป็นต้น - ฝึกความคิด และภาษาจากการเล่นบอร์ดเกม   - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม และความรู้เรื่องบอร์ดเกมส์ แบบเป็นกันเอง วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2561 กิจกรรมศิลปะในสวน : Art in the Garden สร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติ อาทิ การย้อมผ้า การถ่ายภาพ การวาดภาพด้วยสีน้ำ และ งานโปรสการ์ด เป็นต้น วันที่เสาร์ที่ 24 ก.พ. 2561 กิจกรรมดนตรีในสวน : Music in the Garden  ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การถ่ายภาพธรรมชาติ" และรับฟังดนตรีเพราะๆ สบายๆท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 11 ก.พ.61 " ห้องเรียนปีนต้นไม้ : Tree Climbing Lesson " จากกลุ่ม CNX Arbrist, BIG Trees, เขียวสวยหอม และ Big Tree In Town


activities

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ หมายเลข 053-941451และ 053-941453 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้   สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลข 053-941452 เพียงหมายเลขเดียว   ทางเรากำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ


activities

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ขอเชิญน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในงานน้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก พร้อมรับของขวัญ ของรางวัล มากมาย และเข้าชมนิทรรศการ ดอยสุเทพ Now, Then'n  Hope ฟรี!  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  แล้วพบกันนะคะ


view more

cmu
cmu
cmu